MBTI-Analyse

                                  

De Zwitserse psychiater Carl G. Jung (1875 – 1961) observeerde dat mensen evenwichtige voorkeuren ontwikkelen voor het soort problemen dat ze graag oplossen en de manier waarop ze die oplossen. De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een persoonlijkheidstest, die wereldwijd wordt ingezet ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling. De basis van het instrument is een vragenlijst met 88 items. er zijn 16 persoonlijkheidstypen

Voorkeuren voor het oplossen van problemen:
• Welk soort problemen heeft je voorkeur? Externe (Extraversion) of interne (Introversion)? Dit is waar je graag je energie aan geeft en vandaan haalt.
• Wat voor soort informatie heeft je voorkeur? Waarnemingen van je zintuigen
of waarnemingen die je intuïtief aanvoelt van de zintuiglijke informatie?
• Hoe geef je er de voorkeur aan om die informatie te beoordelen en beslissingen
te nemen? Door analytisch denken, of door je gevoelens?
• Heb je, in het algemeen, voorkeur om informatie op te nemen, of informatie te evalueren en beslissingen te nemen?

Met behulp van de pagina’s hieronder die voorbeelden bevatten van verschillend voorkeur gedrag, kan je enigszins nagaan welk jouw voorkeuren zijn, en wellicht de voorkeuren van een ander … een familie(lid), vriend(in), geliefde, collega, manager of leraar. Hou er echter rekening mee dat dit slechts een grove inschatting geeft.

De vier stappen:

  1. Extraversion (E) – Introversion (I)
  2. Sensing (S) – Intuition (N)
  3. Thinking (T) – Feeling (F)
  4. Judging (J) – Perceiving (P)

Er zijn 16 mogelijke combinaties van de vier paren van tegenovergestelden. Een gedetailleerde beschrijving van jouw type volgt nadat type doorgegeven is.

Klik hier om de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) te kunnen doen. je ziet een pdf bestand en deze heeft 88 keuze vragen. Je stuurt het ingevulde formlier naar je contactpersoon of naar info@fr-nk.nl

De beste coach? Dat ben jezelf!


Impressie MBTI-analyse.

“Het is geen doel maar een hulpmiddel”