Lezing: 18 juli 15.00 op Nelson Mandela Day: “Mandela’s sterkste wapen, de dialoog”Impressie

Waar: Bij Standbeeld Nelson Mandela in Den Haag                                                          Met speciale aandacht voor de Talking Stick. iets wat Mandela omarmde                                                                     

Op zondag 18 juli 2021 herdenken we de geboortedag van Nelson Mandela. We verzamelen om 15.00 uur bij het monument aan de Johan de Wittlaan en houden er een bijeenkomst van 67 minuten (Mandela heeft 67 jaar gestreden voor de vrijheid). Frank Rekers van 4Human houdt een inspirerende lezing over de Talking Stick, waarbij een link gelegd wordt naar Mandela die de dialoog nastreefde. We overhandigen een Talking Stick aan de ambassadeur van Zuid Afrika en aan een vertegenwoordiger van het college van B&W. 

Jongeren van Buurthuis Mandelaplein en leerlingen van de leerlingenraad van Gymnasium Sorghvliet zullen samen een krans bij het beeld leggen. Het Rijswijks Strijdkoor zal enkele Zuid Afrikaanse liederen ten gehore brengen.
Na afloop drinken we een kopje muntthee of een Zuid Afrikaans wijntje bij Brasserie Berlage en toosten we op Mandela Day.
 Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom! We nemen alle RIVM richtlijnen in acht. 

Programma:

15.00 uur:  Verzamelen bij het beeld van Nelson Mandela aan de Johan de Wittlaan, welkomstwoord voorzitter
15.05 uur:  Kranslegging door de ambassadeur namens Zuid-Afrika samen met een lid van het college van B&W van Den Haag
15.10 uur:  Kranslegging door jongeren van Buurthuis Mandelaplein samen met leerlingen van Gymnasium Sorghvliet
15.15 uur:  Het Rijswijks Strijdkoor zingt
15.20 uur:  Interactieve lezing: “”Mandela’s sterkste wapen, de dialoog”  over de Talking Stick door Frank Rekers van 4Human
                    Groep waaronder valt 4Human Training, Coaching & Advies en Talking Stick Instituut.
15.45 uur:  Overhandigen van een Talking Stick aan de ambassadeur en het collegelid
15.50 uur:  Het Rijswijks Strijdkoor zingt
15.55 uur:  Gelegenheid voor aanwezigen om een bijdrage aan de plechtigheid te leveren
16.00 uur:  Het Rijswijks Strijdkoor zingt afsluitend het Zuid-Afrikaans volkslied
16.07 uur:  Einde bijeenkomst bij het beeld, nazit bij Brasserie Berlage

Een kleine toost op Mandela Day! 

De Nelson Mandela-dag – in het Engels: Mandela Day – vindt plaats op 18 juli om wereldwijd mensen op te roepen zich in te spannen voor de wereldvrede door 67 minuten van zijn of haar tijd belangeloos hulp te verlenen aan anderen. Het idee is oorspronkelijk van de organisatie “46664”, die op 18 juli 2002 tijdens haar oprichting de mensen vroeg een donatie te doen. Geen geld, maar iets van hun tijd. De dag waarop Mandela 92 jaar werd, kon er worden teruggekeken op een leven waarin hij 67 jaar heeft ingezet voor mensenrechten en gelijkheid voor iedereen. Zowel als advocaat als in de tijd dat hij als politiek gevangene 27 jaar vastzat. Op voordracht van de Zuid-Afrikaanse ambassadeur Baso Sangqu is deze dag in 2010 door de Verenigde Naties officieel uitgeroepen. 

Waarom 67?

Nelson Mandela zette zich 67 jaren in voor de wereldvrede. Zijn kernwaarde was gelijkswaardigheid. iedereen was voor hem gelijk, hij dacht niet in zwart/wit. Iedereen heeft tenlslotte een rood hart.

Nelson Mandela was een van de grootste wereldleiders die we kennen. Frank Rekers verdiepte zich in de leiderschapsstijl van Nelson Mandela, de Ubuntu-filosofie, in de kracht van verzoening en de wijze van samenwerken middels dialoog. Daarvan kan eenieder veel leren volgens Frank.

Sfeerimpressie met foto’s

Frank Rekers
Frank deelt op een inspirerende en bewustwordende manier de essentie van De Ubuntu-filosofie: “Ik ben omdat wij zijn”. De filosofie die ingaat over respect en over samenwerking en je voorgoed anders laat kijken naar situaties.

De locatie:
Standbeeld Mandela Den Haag

Musici:
Afrikaans strijdkoor 

PARTNERS Mandela Day 2018  
SANEC
The Southern African – Netherlands Chamber of Commerce, SANEC, is the key intermediary agency for companies, organisations and entrepreneurs doing business ofr seeking doing business in and between the Netherlands ans South-Africa.

Talking Stick Instituut
Het Talking Stick Instituut is gespecialiseerd in effectieve communicatie middels dialoog

4Human Training, Coaching & Advies
Specialist op gebied van persoonlijke-, team en organisatieontwikkeling.  

Enjoy the experience and feel the South-Africa Culture. After this day, be every day great by a little Mandela!


Sfeerimpressie Mandela Day 18 juli 2018

FR-NK – Frank Rekers –
organisator Mandela Day

Mandela Day met leiderschapslessen Nelson Mandela

Teamvorming – Respect – luisteren – Waarden – Ubuntu – Talking Stick – Leiderschap – Mindset – Dialoog – Verzoening – Zelfkennis

Lezingen, workshop, trainingen