Opleiding/ training Villa Vrijland “Continu leren en verbeteren kwaliteit”

Deze pagina is bedoeld vooralle deelne(e)m(st)ers van Villa Vrijland die mee doen aan het traject waarin we continu leren en de kwaliteit willen verbeteren. Op deze pagina vind je enige achtergrondinformatie rondom dit traject. Deze pagina is aanvullend op het naslagwerk dat je ontvangen hebt. Je vind hier de sheets en filmpjs die getoond zijn tijdens de sessies. Maar eerst even dit:


🟠 Over Villa Vrijland en haar missie, visie en kernwaarden

Missie
Villa Vrijland wil een veilige, stijlvolle – en warme woonomgeving zijn voor kwetsbare ouderen. Ze wil
zodanige zorg en diensten bieden, dat dit ‘als een warme jas’ past bij de individuele behoeften en
wensen. Dit alles met als oogmerk een prettig en comfortabel leven, waar ouderen hun leefstijl kunnen
volgen en waar zij zo weinig mogelijk hinder ondervinden van hun ziekte en/of beperking. Villa Vrijland
moet een plek zijn, waar bewoners niet meer hoeven te verhuizen. Tevens moeten de bewoners
maximaal voordeel hebben van onze inzet en minimaal te maken krijgen met bureaucratie.

Visie
Om de missie te verwezenlijken wil Villa Vrijland een organisatie zijn die:
– ‘Zorg op maat’ staat centraal
– Door de kleinschaligheid en platte organisatie efficiënt kan werken
– De bewoners een echt “thuis” biedt
– Persoonsgericht werkt en de afgesproken kwaliteit levert
– Veilig en bewust, vanuit betrokkenheid handel
– De medewerkers uitdagend werk biedt in een lerende en innovatieve organisatie

Onze kernwaarden:
– Individuele benadering, persoonsgericht
– Zorg op maat
– Klantvriendelijkheid/gastvrijheid
– Veiligheid
– Vertrouwen
– Huiselijkheid

🟠 Sessie 1
Hieronder vind je de sheets van sessie 1.

Hier kun je het getoonde fimpje “Validation” terugkijken. je zag hier een klein deel en dit is een uitgebreide versie. Het goede zien in mensen, complimenten geven verandert relaties.

Validation

Hier kun je het getoonde filmpje rondom “Never give up” terugkijken. Alles loopt altijd mooi af en loopt vaak anders dan je denkt.

🟠 Sessie 17 november
Hieronder vind je de sheets die getoond zijn bijde preseantie

Hier kun je het getoonde fimpje “See Me” bekijken. Over het waarom wat we doen!

See me

Hier vind je het fimpje van de secretaresse en de typemachine. Over hoe moeilijk veranderen is. Vaak vervallen we in oud gedrag. Veranderen is vaak extra hard werken.

🟠 Dan nog even dit


🟠 Trainingen/ lezingen en workshops
Rondom de thema’s leiderschap, teamvorming en communicatie verzorg ik lezingen, workshops en trainingen. Mijn specialisatie is om het beste van 2 culturen samen te brengen. Dat is het samenbrengen van de cultuur van het Korps Mariniers die een kracht is vanwege de kernwaarden: “Verbondenheid, Kracht & Toewijding” en “leave nog man behind” en de cultuur Ubuntu uit Zuid-Afrika die zegt: “ik ben omdat WIJ zijn” en zich kenmerkt door “zorg voor elkaar”. Nelson Mandela predikte de Ubuntu-filosofie en daarin is de dialoog erg belangrijk. In Zuid-Afrika gebruikt men daarvoor de Talking Stick.

Enkele suggesties open trainingen:
👉 Leiderschapstraining: Leiderschapslessen Nelson Mandela
👉 Communicatietraining: Dialoog met de Talking Stick


🟠 Over FR-NK
FR-NK – Frank Rekers – is oprichter en eigenaar van 4Human Training, Coaching & Advies (2003). Hij is founder van Talking Stick Instituut (2019). Bij het Talking Stick Instituut staat dialoog centraal waarbij er gebruikt wordt gemaakt van origineel handgemaakte Talking Stick uit Zuid-Afrika. Hij roeide in 2015 met zijn mariniersbuddy’s van Rotterdam naar Londen. Hij schreef er een boek over ”van Droom naar Werkelijkheid” en meer hierover vind je op pagina www.vandroomnaarwerklijkheid.nl

FR-NK: “Ik word gedreven om het beste uit mijzelf en uit anderen te halen. Het is een roeping om mensen te laten floreren en om teams en organisaties te raken en in beweging te krijgen. Ik heb gewoonweg een diepere interesse in de mens, in culturen en waarom we zoals we handelen. Ik kan er slecht tegen als men zichzelf beperkt. Daarnaast geloof ik altijd in het goede van de mens, in waarden als verbindende factor en in oplossingen. Zo sta ik ook in het leven te staan en dat maakt wie ik ben”.

FR-NK is een veelgevraagd spreker voor teamdagen of events. Hij put uit zeer een rijke persoonlijke ervaringen, levenslessen, 25 jaar ondernemerservaring, is oud-marinier en heeft zich in zijn reizen naar Zuid-Afrika laten Inspireren door deze cultuur, de dialoog, het gedachtegoed van Mandela. Deze unieke mix vertaald hij naar de doelgroep. Gegarandeerd raken en uniek! FR-NK’s missie is om van waarde en betekenis te zijn en tijdens zijn lezingen (of workshop) zal hij komen met gegarandeerd nieuwe inzichten die je raken.

Sinds september 2022 zijn de voornaamste diensten ondergebracht onder de naam FR-NK: www.FR-NK.nl

🟠 FR-NK volgen via Social media
LinkedIn
Facebook 4Human Training, Coaching & Advies
Instagram
Twitter
Clubhouse

Ik kan het beste niet kiezen, het beste kiest mij!

FR-NK: Frank Rekers


“Leave no man behind”

Oud-Marinier Fr-nk – frank Rekers

Neem contact op voor een lezing, workshop, training.

Thema’s

Teamvorming – Waarden – Korps Mariniers – Ubuntu – Verandering – Samenwerken – Leiderschap – Mindset

Referenties