Analyses

                                  

Ontdek hier analyses en testen rondom persoonlijke en teamontwikkeling. Analyses/ testen geven inzicht in je persoonlijkheid, in de teamsamenstelling en helpen bij leiderschapsontwikkeling, loopbaanvraagstukken, persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. We maken gebruik van enkele testen waar we zeer goede ervaringen mee hebben.

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een persoonlijkheidstest, die wereldwijd wordt ingezet ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling. De basis van het instrument is een vragenlijst met 88 items. er zijn 16 persoonlijkheidstypen

Teamanalyse 4Human is een methode om leiderschap en drijfveren snel binnen het team in kaart te brengen. Dit geeft kostbare inzichten over de talenten en competenties van teamleden. Doe de Gratis Teamscan. De diepgaande teamanalyse onthult het potentieel voor maximale groei & succes.

Het DISC-model is een model dat inzicht biedt in het gedrag van mensen. Het laat zien hoe iemand zich gedraagt en hoe hij/zij overkomt in communicatie, zowel verbaal als non-verbaal. Er worden vier gedragsstijlen gemeten: dominantie, invloed, stabiliteit en conformisme.

The Big Five.
Deze test bestaat uit vijf belangrijke clusters van persoonlijkheidseigenschappen. Deze worden ook wel de Grote Vijf, of Big Five genoemd. Deze clusters van vijf eigenschappen zijn: Exraversie, Emotionele onbekommerdheid, Gewetensvolheid, Vriendelijkheid, Opendheid

De beste coach? Dat ben jezelf!


Impressie MBTI-analyse.

“Het is geen doel maar een hulpmiddel”